Tijdelijke stop Hersenwerk InZicht en Opleiding tot Begeleider

Wegens interne reorganisatie wordt vanaf medio 2024
GEEN Hersenwerk InZicht en opleiding verzorgd.

Heb je een vraag over Hersenwerk in je hondenwerk?
Mail naar office@hersenwerkvoordieren.nl

=====================================================================================

 

Hersenwerk verrijkt jouw hondenwerk!

Als een hond Hersenwerkt is hij in zijn element. Hij is vrij in keuzes, zowel in wat hij doet en hóe hij dat doet. Vanuit die vrijheid laat hij zoveel zien in gedrag, beweging én interactie met zijn mens.

Dit geeft jou als hondendeskundige zeer waardevolle informatie over de hond.

De mens van de hond laat ook veel zien tijdens Hersenwerk. In de manier van begeleiden van hun hond tijdens het Hersenwerken en in hun manier van omgaan met hun hond in het algemeen.

Wat jij ziet tijdens het Hersenwerken bij zowel de hond als de mens geeft jou handvatten om mens en hond vanuit een frisse invalshoek te begeleiden. Bij Hersenwerk leer je niet alleen kijken, maar vooral ‘zien’.

Je gaat voorbij alle bekende paden. Je laat aannames en verwachtingen los. Je ziet de hond en zijn mens in hoe ze zijn, als individu en in hun samenzijn. Vanuit dat standpunt kun jij hond en mens met elkaar laten verbinden. Je begeleidt hen naar ‘echt contact’ vanuit begrip en harmonie.

 

 

Voor wie is deze opleiding een aanrader?

Werk jij met honden, professioneel of vrijwillig? En wil jij mensen met honden begeleiden in Hersenwerk? Volg dan zeker onze opleiding tot Begeleider Hersenwerk voor honden. Hersenwerk verrijkt jouw hondenwerk. Het is zoveel meer dan een spelletje!

 

Past Hersenwerk bij jouw hondenwerk?

Dat denken wij wel!

Advies, training, begeleiding: alles draait om samenwerking tussen mens en hond. Om daar goed in te zijn heb je een brede manier van kijken nodig. Daarbij geven mens en hond pas echt eerlijke informatie als ze ontspannen zijn. Bij Hersenwerk leer je kijken, maar vooral leer je te zien wat er daadwerkelijk is. Zowel bij de hond als bij de mens. Een geweldige basis om nog beter te worden in jouw hondenwerk!

We hebben vier pijlers uitgelicht:
Hondenwerk & Gedrag
Hondenwerk & Verzorging
Hondenwerk & Gezondheid
Hondenwerk & Opvang


Hondenwerk & Gedrag

Met Hersenwerk leer je anders kijken naar gedrag, karakter en hondenlijf. Deze informatie biedt nieuwe handvatten in het adviseren van eigenaren met hun hond. Niet alleen door het effect van Hersenwerk op de hond, maar juist ook in de interactie tussen mens en hond. Je hebt een extra tool in handen om mensen bewust naar hun hond en zijn behoeften te laten kijken.

Hondenschool

Hersenwerk is te integreren in de lessen als ondersteuning bij het leren lezen van hondentaal, herkennen van signalen, mimiek, keuzes en voorkeuren. Je kunt het als lesonderdeel inzetten, maar ook in aparte lessen.

Individuele begeleiding

Bij individuele begeleiding kun je Hersenwerk inzetten als middel om mens en hond op een zachte manier met elkaar te laten verbinden. Daar waar er onbegrip is ontstaan kan Hersenwerk inzichten geven en het plezier van samen actief zijn terugbrengen.


Hondenwerk & Verzorging

Hersenwerk geeft ontspanning, leidt af van spannende situaties, kan spanning af laten vloeien: al deze elementen kunnen ondersteunen in het werk waarin je de hond van een ander verzorgd.

Trimsalon

Voorafgaand aan een trimbeurt kan Hersenwerk ontspanning geven, mits de hond niet zo gespannen is dat hij geen voer aanneemt. Ook tijdens het trimmen kan een snuffelmat of een rommelbakje met lekkers afleiding geven of voor tussentijdse ontspanning zorgen. Als een hond veel spanning heeft ervaren tijdens de behandeling kan het aanbieden van een Hersenwerk spel spanning laten afvloeien. Extra effect is dat de hond dan met een positief gevoel de trimsalon verlaat.

HUS – Hondenuitlaatservice

Hersenwerk kan spanning laten afvloeien en kan zowel voorafgaand aan een wandeling als bij het thuis weer afleveren een waardevolle aanvulling kunnen zijn. Als een hond spanning heeft tijdens het moment van ophalen, kan Hersenwerk ondersteunen in het afvloeien van die spanning. Zowel een hond die jou in de stuitermodus op staat te wachten als bij de hond die wat terughoudend is. Ook bij het thuis afleveren kan een korte Hersenwerk sessie helpen bij het snel afvloeien van spanning en daadwerkelijk in rust komen na alle opgedane prikkels.

Individuele uitlaatservice

De meeste klanten kiezen voor een individuele uitlaatdienst om hun hond op maat te laten verzorgen. Het aanbieden van Hersenwerk voor of na de uitlaatronde past perfect bij deze persoonlijke zorg. Ook als een, tijdelijk, fysieke beperking de reden is, kan juist de mentale stimulans  van Hersenwerk een welkome extra service zijn.


Hondenwerk & Gezondheid

Hersenwerk kan op verschillende manieren van grote toegevoegde waarde zijn in de gezondheidsdienstverlening. Enerzijds als hulpmiddel bij het herstel na een behandeling of operatie en anderzijds binnen de praktijk. Bij die tweede variant kun je denken aan het wennen aan de praktijk, loslaten van spanning tijdens het wachten en het afleiden tijdens een behandeling.

Paraveterinar/dierenartassistent

Als paraveterinair/dierenartsassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor de eigenaar en de hond. Vaak zie je de hond al als pup en daarna zijn hele leven lang. In elke fase van een hondenleven kan Hersenwerk ondersteunend zijn in jouw werk. Het aanbieden van Hersenwerk in de praktijk kan voorafgaand aan een consult waardevolle informatie geven aan de behandelend dierenarts. Na de behandeling kan Hersenwerk de spanning van de hond laten afvloeien en ervoor zorgen dat de hond met een positieve associatie de praktijk verlaat. Bij kennismakingsmomenten met pups of nieuwe patiënten kan het aanbieden van een verrijkte omgeving een krachtig positieve beleving geven met de praktijk.

Fysiotherapeut/osteopaat/kynologisch masseur

Een Hersenwerkende hond geeft veel informatie over het gebruik van zijn lichaam. Door hem in vrijheid te laten werken, zie je zijn voorkeuren en welke beweging hij vermijdt. Bij het bewust aanbieden van materialen, kun je de hond uitnodigen bepaalde bewegingen te maken. Hersenwerk biedt hierdoor een mooie aanvulling op het werk van elke deskundige die met het hondenlijf werkt.

Tijdens een behandeling kan Hersenwerk ondersteunen als afleiding of als er een pauze wenselijk is. Na een behandeling kan Hersenwerk op maat ervoor zorgen dat de behandelde lichaamsdelen soepel blijven, door het wel of juist niet uitvoeren van bepaalde bewegingen te stimuleren.


Hondenwerk & Opvang

Honden in opvang hebben één ding met elkaar gemeen: ze leven, tijdelijk, in een voor hen vreemde situatie. Hersenwerk kan hen ondersteunen in het omgaan met de veranderingen, het wennen aan de nieuwe situatie en het opbouwen van een vertrouwensband met hun verzorger(s).

Asiel

Een hond in een asiel of opvang is ontheemd; zijn bekende leventje is weg. Of het nu gaat om een hond die afstand is gedaan en altijd een fijn leven heeft gehad of een hond die uit een vervelende situatie kwam, het asiel of de opvang is voor hem onbekend en dat zal spanning meebrengen. Het wennen aan de nieuwe leefomstandigheden, gewoontes en mensen heeft tijd nodig en zal voor de ene hond makkelijker zijn dan voor de andere. Door het aanbieden van Hersenwerk kan de hond tot rust komen, zijn gedachten verzetten en zijn lijf daardoor ontspannen. Zeker als het Hersenwerk door een vaste verzorger wordt aangeboden, zal de hond zichzelf steeds meer laten zien. Het gedrag dat de hond laat zien tijdens het Hersenwerk kan waardevolle informatie zijn om hem betere kansen te geven op een snelle herplaatsing.

Pension

Honden in een pension zijn net als honden in opvang hun bekende wereld kwijt. Zeker voor honden die niet vaak in opvang komen is dit een hele overgang, hoe goed de verzorging ook is. Het aanbieden van Hersenwerk creëert rust in koppie en lijf. Het zal de associatie met het leven in de opvang positief beïnvloeden en de hond zal gedurende zijn verblijf meer rust ervaren. Ook naar de eigenaren is het een mooie extra dienst. Zij zullen extra genieten van hun vakantie in de wetenschap dat hun hond zo op maat wordt begeleid.

Individuele opvang

Als een eigenaar kiest voor individuele opvang, zal hij een persoonlijke aanpak belangrijk vinden. Met het aanbieden van Hersenwerk bezorg je niet alleen de hond een prettige opvangperiode, ook kun je de eigenaar op de hoogte houden van de inspanningen van zijn hond. Zowel hond als eigenaar zullen dit zeker kunnen waarderen.

 

Werk jij met honden en wil je Hersenwerk integreren in jouw werk? Dan kun je kiezen om zelf de opleiding tot Begeleider te volgen, maar je kunt ook de samenwerking aangaan. Onze Begeleiders, nationaal en internationaal, komen graag met je in contact, zowel live als online, om overleggen welke ondersteuning het beste past bij jouw vraag. Interesse? Mail naar office@hersenwerkvoordieren.nl

 


Docententeam Hersenwerk voor honden

 

Tessa Savelkoel Marieke Smit
Tessa Savelkoel
Puzzle Dog
Marieke Smit
Hondenschool Robbedoes
Marleen van Baal
Hersenwerk voor dieren